Antwerpen – Studentenstad

Project Informatie
Antwerpen is met haar 39.000 studenten een echte studentenstad. Om de groeiende studentenpopulatie te ondersteunen, werden reeds verschillende initiatieven opgericht (Antwerpen Studentenstad vzw, Studay,…). Dat de stad elk jaar meer en meer studenten aantrekt, maakt het stadsleven bruisend, maar het plaatst de samenleving ook voor een aantal uitdagingen. Door het stijgend aantal studenten, neemt de druk en de overlast op het openbaar domein toe (zoals nachtlawaai, openbaar dronkenschap, zwerfvuil,…).
Om de betrokkenheid van de studenten te verwerven bedacht Starss, in opdracht van Antwerpen Studentenstad, een korte film die de studenten op een ludieke wijze informeert en sensibiliseert over het project ‘Leefbare Studentenbuurt’. Daarin worden de studenten gewezen op hun medeverantwoordelijkheid om een aangenaam samenleven mogelijk te maken. Onder de titel “Doe alsof je thuis bent, maar doe niks wat je thuis niet zou doen”, zien we een student zich wel heer erg ‘studentikoos’ gedragen bij hem thuis.
Realisaties
  • Tv spot
Meer projecten