Research

KWALITATIEF ONDERZOEK

In onze resultaatgerichte maatschappij wordt alles gemeten en tot in de kleinste details in kaart gebracht.

Maar naast alle belangrijke kwantitatieve data die verzameld worden, vinden wij het bij STARSS nog veel belangrijker om inzicht te krijgen in de diepere leefwereld van de consument/klant en dan in het bijzonder in de manier waarop deze de merken en producten ‘voelt’.

Consumenten of klanten vertellen meestal niet wat ze echt denken maar datgene wat ze geacht worden te vertellen. Net omwille van die reden stappen we af van de klassieke panelgesprekken en voorbereide vragenlijsten.

De doelgroep op een actieve manier merken en producten laten interpreteren en beleven, dat is de manier waarop wij bij STARSS zicht krijgen op de dieperliggende drives en de manier waarop consumenten merken écht aanvoelen. Omdat we onze antwoorden zoeken in het ‘doen’ weten we de cognitieve vervorming te omzeilen en komen we tot unieke resultaten.

ONZE DOELSTELLING

Het blootleggen van vernieuwende inzichten, trends en mogelijke opportuniteiten gebaseerd op een dieperliggende consumenten/klanten realiteit. Inzichten die kunnen worden ingezet voor zowel de realisatie van nieuwe verkoop als het het uitdiepen van bestaande klantenrelaties.

Referenties

Je consument beter leren kennen?

Let's meet